1. introduction
  2. introduction
 
 
SẢN PHẨM
 
Sản phẩm được đóng gói đa dạng với nhiều mẫu mã và quy cách khác nhau
 
 
 
CA 1 KG
Mã sản phẩm : MC106
Quy cách 12 Ca/Thùng
Tổng khối lượng 13.5Kg
CA 1/2 KG
Mã sản phẩm : MC107
Quy cách 24 Ca/Thùng
Tổng khối lượng 13.8Kg
THỐ 1 KG
Mã sản phẩm : MC109
Quy cách 12 Thố/Thùng
Tổng khối lượng 14kg
 
CA BI
Mã sản phẩm : MC108
Quy cách 16 Vĩ x 6 Ca/Thùng
Tổng khối lượng 12Kg
TÚI 1/2 KG
Mã sản phẩm : MC110 - MC111
Quy cách 20 Túi/Thùng
Tổng khối lượng 10.7 Kg
Quy cách 40 Túi/Thùng
Tổng khối lượng 21.2 Kg
TÚI 1 KG
Mã sản phẩm : MC112
Quy cách 10 Túi/Thùng
Tổng khối lượng 10.6 Kg
 
LY LỚN
Mã sản phẩm : MC116
Quy cách 18 Vĩ x 10 Ly/Thùng
Tổng khối lượng 10.7 Kg
LY BÔNG MAI
Mã sản phẩm : MC117
Quy cách 12 Vĩ x 10 Ly/Thùng
Tổng khối lượng 7.3 Kg
BỊCH 240 GÓI
Mã sản phẩm : MC105
Quy cách 12 bịch x 20 Gói/Thùng
Tổng khối lượng 8.6 Kg
 
KEO CON GẤU
Mã sản phẩm : MC113
Quy cách 12 Keo/Thùng
Tổng khối lượng 13Kg
BỊCH 400 GÓI
Mã sản phẩm : MC104
Quy cách 20 bịch x 20 gói/Thùng
Tổng khối lượng 14 Kg
 
 
 
 
Copyright 2016 - 2018 © - Thạch Dừa Minh Châu